Pomoc Ukrajině

Diecézní charita Litoměřice se výrazně zapojuje do pomoci příchozím z Ukrajiny. Díky projektu financovaném z Ministerstva vnitra České republiky, Caritas Internationalis a Charity Česká republika může poskytovat podporu a pomoc příchozím z Ukrajiny, kteří ze svého domova utíkají před ruskou agresí.

Od května 2022, kdy došlo k zahájení projektu, jsme zaměstnali 12 interkulturních pracovníků, kteří v lokalitách: Litoměřice, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Lovosice, Teplice, Most, Kadaň a Hejnice u Liberce poskytují uprchlíkům koordinovanou integrační podporu a humanitární pomoc. Jedná se především o poskytování potravinových a hygienických balíčků, distribuce ošacení, nákup a distribuce vybavení domácností, poskytování integračních služeb – přímá asistence a doprovod klientů na úřady, doprovod k lékaři, zajištění vzdělávání - školky, školy, pomoc při hledání zaměstnání a další.

Projekt s názvem „Sociální integrace uprchlíků z Ukrajiny,“ je realizován díky podpoře Ministerstva vnitra ČR a také díky mezinárodní podpoře Caritas Internationalis  a Charity Česká republika v rámci programu Emergency Response (EA12/2022 CZECH REPUBLIC: Humanitarian aid and integration support for refugees from Ukraine in the Czech Republic).

MVČRCharitaCaritas

 

Interkulturní pracovníci

Interkulturními pracovníky se rozumí pracovníci, kteří poskytují asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporují soužití majority a migrantů, napomáhají integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

V rámci výše uvedeného projektu se Diecézní charitě Litoměřice podařilo zaměstnat několik takových pracovníků v celé litoměřické diecézi.

seznam interkulturních pracovníků