Naše články

Historicky první sbírka Diecézní charity Litoměřice je u svého konce.
4. října 2022 Naše články

Historicky první sbírka Diecézní charity Litoměřice je u svého konce.

Veřejná finanční sbírka, kterou koncem července vyhlásila Diecézní charita Litoměřice, v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko, byla ukončena. Sbírkový účet, vzniklý pouze pro účel vyhlášené sbírky, je pro případné platby stále aktivní. Koncem října však dojde k definitivnímu zrušení.

Jakub Ružbatský: Práce se mi stala posláním
1. listopadu 2022 Naše články

Jakub Ružbatský: Práce se mi stala posláním

V pátek 21. října 2022 proběhl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě ceremoniál předávání Cen Charity. Toto ocenění je udíleno za nelehkou a obětavou práci charitním pracovníkům, dobrovolníkům nebo podporovatelům. Letos se uskutečnil již 15. ročník, ve kterém bylo oceněno devět laureátů napříč všemi diecézemi. Za litoměřickou diecézi vyznamenání získal Jakub Ružbatský. V litoměřické Charitě pracuje bezmála sedmnáct let. Začínal na pozici pracovníka v sociálních službách. Posledních pět let působí jako vedoucí Střediska sociální prevence a humanitární pomoci. V Litoměřicích rovněž vede komunitní plánování, kde jsou zastoupené veškeré složky města Litoměřic – úřady, městská policie, neziskové organizace apod. V následujícím rozhovoru bychom Vám ho rádi blíže představili.

Ceny Charity pro rok 2022 byly uděleny
21. října 2022 Naše články

Ceny Charity pro rok 2022 byly uděleny

V pátek 21. října 2022 proběhl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě ceremoniál předávání cen Charity. Slavnostnímu předávání ocenění předcházela mše svatá, kterou sloužil arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner.

Charita Most si nadělila k výročí výstavu
15. září 2022 Naše články

Charita Most si nadělila k výročí výstavu

Při příležitosti letošních stých narozenin Charity Česká republika a dvaadvacátých Charity Most byla ve čtvrtek 15. září 2022 zahájena výstava charitního díla. Oficiálnímu zahájení výstavy předcházela děkovná mše v kostele sv. Václava v Mostě, kterou celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, koncelebroval generální vikář Martin Davídek, prezident Diecézní charity Litoměřice Leo Gallas a okrskový vikář Grzegorz Czerny.

Charita Litoměřice slavnostně převzala 11 nových elektrovozidel
5. září 2022 Naše články

Charita Litoměřice slavnostně převzala 11 nových elektrovozidel

Pondělní dopoledne patřilo na Střeleckém ostrově v Litoměřicích elektrovozidlům a Charitě Litoměřice. Ředitelka Charity Litoměřice převzala z rukou zástupce společnosti Autobond Group a.s. pomyslný klíč od jedenácti vozidel. Klíče od jednotlivých aut pak převzala vedoucí pečovatelské služby Alena Mohauptová.

Výcvikový pokoj v Liberci je v provozu
3. srpna 2022 Naše články

Výcvikový pokoj v Liberci je v provozu

Nemoc či následky po úrazu našeho blízkého. To jsou nejčastější momenty, kdy jsme z čista jasna postaveni před hotovou věc a musíme se rozhodnout, jak se k nastalé situaci postavíme. Pokud nechceme zvolit nemocnici či jiné zdravotnické zařízení, budeme se muset o pacienta postarat sami.

Pomáháme hasičům
1. srpna 2022 Naše články

Pomáháme hasičům

Devátý den hasiči bojují s požárem v Českém Švýcarsku. V zasažené lokalitě jich zasahuje na osm stovek. Jsou již mnohdy unavení. Vyčerpaní. Jediné, co můžeme v současné situaci udělat, je jim pomoc a postarat se o jejich potřeby.

První pomoc Hřensku
30. července 2022 Naše články

První pomoc Hřensku

Dnes zasedal Krizový štáb Města Děčín, ze kterého vyplynuly první potřeby obyvatel z lokality zasažené požárem v Českém Švýcarsku. Charita Česká Kamenice, jenž je štábu součástí, mohla tak ihned reagovat a zajistit potřebné lůžkoviny a deky, které jsou určeny pro evakuované obyvatele ze zasažené oblasti Hřenska a zároveň i zasahující hasiče.

Charita pomáhá Hřensku, vyhlásila sbírku
27. července 2022 Naše články

Charita pomáhá Hřensku, vyhlásila sbírku

Diecézní charita Litoměřice vyhlásila sbírku na pomoc lidem zasaženým požárem v Českém Švýcarsku. Přispívat je možné přímo na sbírkový účet číslo 310465356/0300 vedený u ČSOB, a.s. anebo přes www.darujme.cz. Z výtěžku budou podpořeni lidé poškození požárem. Dále bude zajištěna péče o integrovaný záchranný systém a v případě potřeby i náklady spojené s obnovou přírody. 

Vyrazili jsme do zasažené oblasti Českého Švýcarska:
27. července 2022 Naše články

Vyrazili jsme do zasažené oblasti Českého Švýcarska:

Charitní koordinátor pro mimořádné události litoměřické diecéze Jakub Ružbatský osobně zavítal do zasažné oblasti. Při té příležitosti navštívil ředitelku Charity Česká Kamenice Štěpánku Keckovou, aby ho seznámila s aktuální situací. Zmíněná Charita je členem krizového štábu, zná tak nejvíce momentální situaci a potřeby, na které je možné ihned reagovat.