Potravinová a materiální pomoc

Diecézní charita Litoměřice se stala partnerem v projektu FEAD - „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

V rámci tohoto projektu bude Diecézní charita Litoměřice distribuovat balíčky potravinové a materiální pomoci určeným osobám. Pomoc je poskytována anonymně.

Potravinová a materiální pomoc je určena následujícím cílovým skupinám:

  • materiálně deprivované rodiny s dětmi
  • osoby bez domova
  • osoby ohrožené ztrátou bydlení
  • neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou
  • další osoby ve vážné sociální nouzi

Potřebným jsou nabízena i doprovodná opatření – nabídka pomoci při řešení jejich aktuální sociální situace např. odborné sociální poradenství, zprostředkování sociální služby atd.