Automobil - Pečovatelská služba Mnichovo Hradiště

IROP_CZ

Název projektu: Automobil – Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště
Realizace: 1.3.2021 – 31.10.2021
Žadatel: Diecézní Charita Litoměřice
Zodpovědná osoba: Zdeňka Rabasová
Celkové zp. náklady: 338 049,- Kč
MAS Český ráj: IROP-Sociální infrastruktura
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015211

Hlavním cílem předkládaného projektu je navýšení kapacity objemu základních činností poskytovaných Pečovatelskou službou Diecézní charity Litoměřice pro občany žijící v Mnichově Hradišti a spádových obcích o 643 hodin, tzn. navýšení nejméně o 4 klienty.

Cíl projektu

Cíle projektu bylo dosaženo nákupem automobilu, který rozšíří a zkvalitní stávající vozový park týmu pečovatelské služby žadatele.

Pečovatelská služba Mnichovo Hradiště je limitována v poskytování svých služeb svým vozovým parkem. Využívání automobilu značně zkracuje čas, který pečovatelka stráví při přemisťování mezi klienty a tím zvyšuje čas věnovaný klientům, a to jednak možností věnovat klientům více času, nebo tím, že pečovatelka zvládne obsloužit více klientů v jeden den. Tím dochází k co nejrovnoměrnějšímu prostorovému rozložení služeb pečovatelské služby.

Výsledky projektu

Realizace projektu přinesla:

Dojde k navýšení počtu hodin vykázané přímé péče poskytnuté v daném období klientům žijícím v Mnichově Hradišti a spádových obcích
Dojde ke snížení počtu odmítnutých klientů z kapacitních důvodů

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Automobil - Mnichovo Hradiště