Seznam činností

Seznam činností pro dobrovolníky

 • práce s romskými dětmi při přípravě vstupu do školy;
  rozvíjení jejich schopností (zpěv, hry)
 • doučování školáků
 • pomoc v dílnách při rozvíjení manuální zručnosti, výroba drobných hraček pomoc ve sportovních kroužcích
 • administrativní výpomoc; pomocné práce v kanceláři
 • pomoc při sociologických výzkumech
 • osobní asistence klientům
 • pomoc při pracovních rehabilitacích klientů
 • společníci pro procházky
 • doprovody do kina, domů
 • organizační pomoci při kulturních a společenských akcích
 • pomoc při vedení kroužků a pomoc při víkendových akcích pro děti a mládež
 • zpravodajská, novinářská činnost
 • vyklízení nábytku
 • trénink paměti pro pacienty seniory
 • pomoc při převozech
 • předčítání slabozrakým
 • odklízení naplavenin
 • úklidové práce
 • zjišťování potřeb občanů
 • psychická podpora zasažených přírodní, humanitární katastrofou, zdravotním stavem
 • distribuce materiální pomoci nebo letáků
 • canisterapie
 • výtvarné dílny pro dlouhodobě nemocné
 • předčítání z bible
 • výzdoby zařízení
 • organizace charitního šatníku
 • překladatelská činnost
 • organizace karnevalů, mikulášských slavností pro děti a postižené, výletů, společných brigád
 • zajištění divadelních představení
 • pomoc v knihovnách
 • pomoc s výdejem jídla
 • drobné rekonstrukce
 • provoz knihovny
 • manuální činnosti
 • fundraising
 • propagace
 • správa počítačové sítě
 • překladatelská činnost