Jak pomáháme

Naším posláním je pomoc lidem v nouzi. Naše pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, přeslušnost k etnické či národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

NAŠE SLUŽBY

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči dospělým, seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Služba je poskytována po předepsání praktickým lékařem.

Službu poskytujeme v:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Služba je určena seniorům a zdravotně nebo tělesně postiženým občanům, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarání základních potřeb, především při zajištění péče o svou osobu a chod domácnosti.

Službu poskytujeme v:

Poradna

Poradenské centrum

Poskytujeme základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
Je možné využít služby formou osobní konzultace v našem Poradenském centru. V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete do naší poradny dostavit, můžeme Vám nabídnout terénní formu konzultace.