Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena lidem se sníženou soběstačností. Jedná se o terénní službu, díky které může klient zůstat ve svém domácím prostředí. Za klientem tedy dojíždí pracovníci pečovatelské služby.

Služba je prováděna na základě uzavřené smlouvy a vytvořeného individuálního plánu, který se přizpůsobuje individuálním potřebám žadatele. Služba se zpravidla hradí z příspěvku na péči nebo si ji klient hradí z vlastních zdrojů.

Diecézní charita Litoměřice poskytuje pečovatelskou službu v:

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.

Pečovatelská služba v otázkách a odpovědích

Kdy je správný čas se obrátit na pečovatelskou terénní službu?

Jste sám, cítíte úbytek sil, nezvládáte péči o vlastní osobu, nebo víte o někom takovém (soused, příbuzný, kolega)?
Jste pečující osoba a potřebujete v péči pomoci?

Je čas se s námi spojit.

Přijedeme k Vám, vyhodnotíme společně danou situaci a nastavíme účinnou péči. Naše návštěva je zdarma. Frekvence našich návštěv může být libovolná. Máme i zdravotní sestry v terénu můžeme poskytnout jak pečovatelskou tak ošetřovatelskou péči.

Jsem unavený/á pečuji o osobu s vyšší mírou podpory v domácím prostředí. Kdo mi pomůže?

I když opečovávaný potřebuje celodenní péči, neznamená to, že si pečující nemůže odpočinout. Je důležité vyhledat pomoc včas.

V případě potřeby pomůžeme kombinovat a nastavit sociální služby. Nezbytné je správné nastavení účinné péče. Pomůžeme klientovi využívat pomůcky (kompenzační, rehabilitační). Pokud cítíte únavu, nevíte si rady nebo máte pocit, že vlastní rodinu či práci zanedbáváte, okamžitě nás vyhledejte. 

Jak se služba hradí?

Služba se zpravidla hradí z příspěvku na péči nebo si ji klient hradí z vlastních zdrojů. Na úřadu práce je možno zažádat o příspěvek na péči, při zhoršení zdravotního stavu žádat o zvýšení. Pokud to neumíte, pomůže vám náš charitní sociální pracovník či sociální pracovník příslušného města, či úřadu práce

Jaký je rozdíl mezi terénní pečovatelskou službou a domácí ošetřovatelskou péčí?

Charitní pečovatelská služba je odborná sociální služba, kdy k vám do domácnosti dochází pečovatelka, která realizuje pečovatelské úkony (polohování, podávání stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc s nákupem, pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc s domácností,..)
Hradí se z příspěvku na péči.

Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotnická péče, kdy k vám do domácnosti přijde zdravotní sestra, která realizuje zdravotní péči na základě indikace praktického lékaře (podávání léků, měření glykemie, tlaku a pulsu, odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí, inzulínové terapie, bandáže, péči o stomie, ošetřovatelskou rehabilitaci…)
Hradí se ze zdravotního pojištění.

U mnoha klientů kombinujeme obě služby tak, abychom udrželi klienta v co nejvyšší míře soběstačného v jeho přirozeném prostředí - doma.

Je vhodné kombinovat pečovatelskou službu s jinými službami?

Ano, kombinace je vítána a je vhodná k udržení sil a větší soběstačnosti klienta. Kombinace s charitní ošetřovatelskou službou je velmi častá. Jedná se zejména o kombinaci zdravotních sester, fyzioterapeutů a pečovatelek.