Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb. Služba je terénní (naše pečovatelky chodí do domácností) a je určená osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

Diecézní charita Litoměřice poskytuje pečovatelskou službu v: