Více o dobrovolnictví

Co je dobrovolnictví?

O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí…) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu. 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Proč se stát dobrovolníkem?

„Jako dobrovolník nejen dávám, ale mnohem více dostávám.“

Co mi dobrovolnictví přináší:
 • Učím se trpělivosti a získávám energii.
 • Rozšiřuji si obzory.
 • Všední problémy mi připadají menší, řešitelnější, někdy dokonce příjemné...
 • Mám možnost dívat se na svět jinýma očima, prožívám každodenní život mnohem intenzivněji. Obecně si víc všímám problémů druhých.
 • Člověk není pouze malinkým šroubkem v kolosu světa, ale je schopen něco hodnotného na světě vytvořit, změnit ... a neztrácet nadšení.
 • Znám mnohem víc dobrých lidí.
 • Nacházím vzácná přátelství.
 • Jsem ohleduplnější, změnil se mi žebříček hodnot a našla jsem plno nových možností, jak trávit volný čas.
 • Rozvíjí mne to a vychovává. A je to i zábava, starost, zodpovědnost i bláznivé blbnutí...
 • Hřejivý pocit, že to nedělám jen pro sebe.
Chci dobrovolníkem skutečně být? Dříve než Vám nabídneme určitou dobrovolnickou činnost, zkuste si odpovědět na následující otázky:
 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své dobrovolnické činnosti využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc…) ?