Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Oblastní charity Most

Po více než roční rekonstrukci budovy bývalé školky v ulici Františka Malíka, byly tyto prostory dne 16. května slavnostně otevřeny.

Sociální automobil bude jezdit po celém Liberecku

Sociální automobil bude jezdit po celém Liberecku

První sociální automobil nyní náleží  Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě Liberec, kterou provozuje Diecézní charita Litoměřice. Vozidlo bude jezdit na celém území Liberecka i Frýdlantského výběžku.

Klíčky od vozu převzala od zástupkyně reklamní agentury paní Marcely Maruškové ředitelka Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková, která je následně předala vedoucí střediska v Liberci Zdeňce Černé.

Férová snídaně v Roudnici nad Labem

Férová snídaně v Roudnici nad Labem

Druhá květnová sobota patří Světovému dni pro fair trade. V rámci této události byla v Zámecké zahradě v Roudnici nad Labem připravena Férová snídaně, která byla spojená s tradičním Sociálním majálesem. Akce se koná po celé České republice a probíhá ve stejném čase, tzn. od 10 - 12 hodin. Roudnice n. L. se k této akci připojila poprvé.

Diecézní charita Litoměřice navázala spolupráci se ŠKODOU AUTO

Diecézní charita Litoměřice navázala spolupráci se ŠKODOU AUTO

Od dnešního dne ŠKODA AUTO podporuje i Diecézní charitu Litoměřice. Konkrétně Charitní ošetřovatelskou službu v Mladé Boleslavi a Charitní pečovatelskou službu v Mnichově Hradišti s působností v Mladé Boleslavi.

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry poskytující domácí péči žádají ministra Vojtěcha o zastání

Sestry domácí péče se ve středu 1. května v 11 hodin vypraví před budovu ministerstva zdravotnictví a stromy před ním ovážou červenými mašlemi. Tímto gestem se ve Svátek práce obracejí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a žádají jej o zastání. Opakovaná jednání ukazují, že zdravotní pojišťovny se k této důležité a velmi efektivní části veřejného zdravotnictví, která se nachází ve vleklé krizi, chtějí dál chovat nespravedlivě. Sestry domácí péče jsou od loňského srpna ve stávkové pohotovosti a červené mašle se staly jejím symbolem.

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči

Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.

Veselé Velikonoce

Velikonoce

 

Spolupráce s německou Charitou je velkým přínosem

Spolupráce s německou Charitou je velkým přínosem

Od pondělí se v Domově na Dómském pahorku konal odborný seminář na téma „Demence v ošetřovatelství“. Zúčastnili se ho pracovníci z litoměřické i drážďanské diecéze.

Otec Vilém: "Bez Charity by to byla tragédie"

Otec Vilém: "Bez Charity by to byla tragédie"

Ačkoli letošní ročník Tříkrálové sbírky byl ukončen již před dvěma měsíci a může se jevit, že se nic neděje, opak je pravdou. Probíhá vyhodnocování a především přípravy na příští ročník, který bude jubilejní. Dvacátý.

O Tříkrálové sbírce, Charitě je následující rozhovor s koordinátorem sbírky P. Mgr. Vilémem Markem Štěpánem, O.Praem. Tohoto činorodého a všestranného kněze můžete znát spíše jako otce Viléma z Liběšic u Žatce.

 

Litoměřičtí senioři se seznámili s apiterapií

Litoměřičtí senioři se seznámili s apiterapií

Přátelská místa seniorům dnes pokračovala druhou akcí v pořadí, a to přednáškou o apiterapii, kterou pro své návštěvníky připravila Diecézní charita Litoměřice. O tom, co léčba pomocí včel a jejich produktů dokáže, přednášela včelařka Bc. Andrea Novotná.