Charakteristika služby

Poslání

Sociální služba Domov sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje pobytovou sociální službu osamělým matkám (zletilým i nezletilým) s dětmi, případně těhotným ženám (zletilým i nezletilým), v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o ubytovací zařízení, které je určeno matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší.

Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení (záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum apod.).

Cílová skupina

Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba určena, jsou matky s dětmi a těhotné ženy, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a jejich krizová situace je spojena se ztrátou bydlení.

Služba nemůže být poskytnuta těmto osobám:
 • imobilním osobám z důvodu bariérovosti budov
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní léčbu
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití

Cíle služby
Hlavním cílem služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:
 • poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
 • stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
 • přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
 • pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
 • vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
 • zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
 • vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
 • motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

Projekt je realizován za této podpory:

Ústecký kraj           Pososuk 5Nadace ČEZ