Firemní dobrovolnictví

Pro firmy

Firemní dobrovolnictví je součástí širšího konceptu Společenské odpovědnosti firem (CSR, Corporate social responsibility).
Firmy hradí náklady na čas svých zaměstnanců, uznávají a oceňují jejich dobrovolnickou činnost. Firemní dobrovolníci investují své úsilí, energii a nápady do veřejně prospěšných programů.

Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice vytváří vhodné prostředí pro práci firemních dobrovolníků. Zjišťuje potřeby neziskových organizací především na Litoměřicku, ubytovací možnosti, stravování, možnosti odpočinku. Připraví přijímací organizaci na příchod dobrovolníků a zajistí vhodné pracovní podmínky.

Jak dobrovolníci pomáhají?
  • Manuálně – např. s malováním, úklidem zahrady, stavebními úpravami, renovacemi, čištěním přírody, apod.
  • Odborně – poskytnutím vědomostí a znalostí v oblastech IT, PR, marketingu a dalších
  • Svou přítomností – u programů s klienty – vycházky s klienty, povídání se seniory, společné kreativní aktivity, doprovod na skupinové výlety, atd..
Hledáte pomoc?

Vaše zařízení potřebuje vymalovat, nemáte možnost zajistit školení pro své zaměstnance, hledáte pomoc na úklid zahrady, potřebujete pomoc na výletě pro své uživatele?

Dobrovolnické centrum přijímá požadavky od neziskových organizací na jednodenní dobrovolníky v počtu do 30 dobrovolníků. Pomůže s hledáním partnerských firmem a také hledáním financování těchto akcí, předá všechny informace o povinnostech a závazcích vyplívajících ze spolupráce s firmou (strava, pracovní pomůcky, doprava atd.) a informace o možných problémech s organizací takovýchto akcí.

Většina takových firemních aktivit probíhá v jarních a podzimních měsících. Doporučujeme takto náročné akce konzultovat co nejdříve, ideálně půl roku předem, aby byla co největší šance najít partnerskou firmu pro Váš termín a ošetřit ostatní požadavky.