Integrované výcvikové centrum

Nemoc či následky po úrazu našeho blízkého. To jsou nejčastější momenty, kdy jsme z čista jasna postaveni před hotovou věc a musíme se rozhodnout, jak se k nastalé situaci postavíme. Pokud nechceme zvolit nemocnici či jiné zdravotnické zařízení, budeme se muset o pacienta postarat sami.

Strach z neznámého. Obava, zda to zvládneme, je zcela na místě, ale neklesejme na mysli. Naštěstí existují služby a organizace, které nás v tom nenechají, pomůžou nám, a ještě nás naučí, jak můžeme pomoci snadno a hlavně správně. Nutno podotknout, že je dokázáno, že domácí péče má pozitivní vliv na psychickou i fyzickou pohodu pacienta.

Charitní pečovatelská služba v Liberci právě pro tyto účely zřídila Výcvikové centrum pro pečující osoby. Jedná se o místnost, která je vybavená víceméně jako běžný pokoj. Specifickou součástí je pouze polohovací lůžko, které si však můžete po dohodě zapůjčit.

V rámci zhruba hodinové instruktáže se dozvíte spoustu užitečných informací: jak správně polohovat ležícího pacienta, jak u něho provádět hygienu, případně lehké zdravotnické úkony. Vše si budete moci osobně vyzkoušet na figuríně. Sociální pracovnice nebo pečovatelky Vám dokáží pomoci i s vyřízením dalších praktických záležitostí, např. poradit při podání žádosti o příspěvek na péči nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Výcvik probíhá buď individuálně – pouze s Vámi, nebo ve skupině. Pokud byste měli zájem o to, abychom Vás na péči o Vašeho blízkého připravili, pomohli Vám v této těžké situaci, neváhejte se obrátit na naše profesionálky. Kontaktovat můžete sociální pracovnici Janu Navrátilovou, tel. 731 402 461 (v pracovních dnech), která Vám ráda předá i informace k dalším službám pro Vaše blízké.

Výcvikový pokoj

Leták - Integrované výcvikové centrum