Charakteristika služby

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby, provozované Diecézní charitou Litoměřice, je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých, na základě individuálních potřeb.

Cíl projektu

Vzájemným cílem Charitní pečovatelské služby a uživatele je:

 • možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých na základě individuálních potřeb
 • umožnit uživateli žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav
 • udržovat kontakty se společenským prostředím (rodina, přátelé, místní komunita)
 • vytvářet podmínky pro uživatelovu seberealizaci
 • být uživatelem, který uplatňuje vlastní vůli
 • být uživatelem, který překlene zdravotní komplikace v přechodném období.
Cílová skupina
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi bez omezení věku
Zásady poskytování služeb aneb co je pro nás důležité:
 • individuální přístup k uživatelům CHPS
 • profesionalita zaměstnanců CHPS
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů CHPS
 • respekt k lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů CHPS
 • respekt k soukromí uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům služby (rovnost mezi uživatelem a pracovníkem PS)
 • flexibilita služby
 • rovný přístup bez ohledu na náboženské vyznání, bez rozdílu národnosti či rasy
 • pečovatelská služba respektuje a pomáhá naplnit duchovní potřeby
Činnosti
 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strav
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Okamžitá kapacita: 10 klientů