Charakteristika služby

Poslání

Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory, o zdravotně postižené občany a o občany s chronickým onemocněním a zabezpečení potřeb těchto osob v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Cíle

Hlavním cílem je podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, což znamená, že nebudou potřebovat jiné pobytové sociální služby.

 • Podporovat a zachovávat soběstačnost klienta a umožnit mu co nejkvalitnější a nejdelší život v jeho přirozeném sociálním prostředí
 • Nabídnout uživateli pomoc žít nezávisle tak, jak to dovolí zdravotní jeho stav, a to i zapůjčením kompenzačních pomůcek.
 • Pomoci uživateli zachovat kontakt se společenským prostředím, tj. s okolím, rodinou a přáteli.
 • Pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Cílem je, že uživateli CHPS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby a na konci tohoto období nebude uživatel CHPS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec.
Cílová skupina
 • osoby od 19 let
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Činnosti:
 • Běžné úkony osobní hygieny
 • Celková koupel v domácnosti
 • Pomoc při zajištění stravy, podání, příprava a ohřátí stravy
 • Práce spojené s chodem domácnosti: praní a žehlení prádla, donáška nákupu, běžné pochůzky, běžný úklid domácnosti
 • Doprovod k lékaři, na úřady
 • Společnost v domácím prostředí, procházky

Maximální okamžitá kapacita: 5 klientů

Zásady poskytování služeb
 • individuální přístup k uživatelům CHPS
 • profesionalita zaměstnanců CHPS
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení
 • respekt k soukromí
 • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou)
 • prevence sociálního vyloučení
 • flexibilita služby
 • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele
 • nestrannost služby