Podpořte nás!

zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS KOLEDA na číslo 87777

Cena jedné DMS je 30 Kč, z této částky Charita ČR obdrží 27 Kč.


Finanční dary na podporu Diecézní charity Litoměřice je možné zasílat také na dárcovské konto,

účet číslo: 174441471/0100 Komerční banka

SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN:CZ65 0100 0000 0001 7444 1471


V případě, že požadujete potvrzení o poskytnutí daru, prosíme o zaslání vyplněného vzoru darovací smlouvy.