O nás

Naše poslání

Pomoc lidem v nouzi. Naše pomoc vychází z křesťanských zásad bez ohledu na politické smýšlení lidí, jejich rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení, přeslušnost k etnické či národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Právní postavení

  • naším zřizovatelem je Biskupství litoměřické
  • máme vlastní právní subjektivitu
  • naše sídlo: Kosmonautů 2022, Litoměřice 41201
  • působíme v litoměřické diecézi
  • naší ředitelkou je Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
  • naším prezidentem je P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.
  • jsme členem Charity Česká republika

Rada DCH Litoměřice

Mgr. Karolína Wankovská, DiS., P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr., Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, Mgr. Eva Čenkovičová, Bc. Štěpánka Kecková