Evropské projekty

Diecézní charita Litoměřice se zapojila do čerpání evropských projektů, a to žádostí na spolufinancování výstavby Poradenského centra Litoměřice Diecézní charity Litoměřice v Integrovaném regionálním operačním programu zastřešovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Evropským fondem pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program. Touto spoluprací bylo otevřeno v únoru 2019 nové centrum, jehož hlavním záměrem je dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovnosti a podpory sociálního začleňování a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu pomocí poskytované služby odborného sociálního poradenství.

Dalším evropským projektem, do kterého se Diecézní charita Litoměřice zapojila, je spolufinancování renovace a chodu zařízení a zkvalitnění služeb klientů Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou v projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 zastřešovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Evropským sociálním fondem Operační program zaměstnanost. Tento projekt skončí v roce 2021.