Charakteristika služby

Cílové skupiny aneb pro koho je služba určena
 • osoby od 3 let věku
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým či sluchovým postižením
Činnosti aneb co Vám můžeme nabídnout
 • Ošetření stomií, PEGu
 • Lokální ošetření ran a defektů
 • Ošetření chronických defektů
 • Cévkování žen i mužů
 • Ošetření permanentních katetrů, klysma, výplachy
 • Aplikace injekcí
 • Aplikace léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v.
 • Ošetřovatelská rehabilitace (např. po úrazech, CMP, operacích), pohybová aktivizace
 • Prevence imobilizačního syndromu
 • Péče o imobilní pacienty
 • Hospicová péče
 • Odběry biologického materiálu
 • Měření glykémie glukometrem
 • Aplikace inzulínu + nácvik a zaučení
 • Péče o CŽK
 • pořízení záznamu EKG a spirometrem

Leták domácí zdravotní péče Mladá Boleslav