Charakteristika služby

Cílové skupiny aneb pro koho je služba určena
 • osoby od 3 let věku
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým či sluchovým postižením
Činnosti aneb co Vám můžeme nabídnout
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • aplikace ordinované terapie (inzulín, injekce, infuze, léky)
 • pořízení záznamu EKG
 • ošetření stomií (vývod)
 • lokální ošetření (kožní defekty, bércové vředy)
 • aplikaci klyzmatu
 • cévkování
 • ošetření permanentního katetru
 • péče o umírající a jejich rodiny