Irina Kalinina: Osobnost knihovny i Srdcař Litoměřic
25. listopadu 2022 Naše články

Irina Kalinina: Osobnost knihovny i Srdcař Litoměřic

Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích uspořádala setkání zástupců města Litoměřice, neziskových organizací a dobrovolných spolků. Akce nesla název: Bydlíme na jedné adrese. Iniciátorkou setkání byla Irina Kalinina, která na začátku ruské invaze na Ukrajině působila jako dobrovolnice. Pomáhala příchozím, pořádala sbírky. Nyní pracuje jako interkulturní pracovnice Diecézní charity Litoměřice.

Od začátku uprchlické krize veškerou agendu vedl krizový štáb města Litoměřice. Časem se přestal věnovat problematice, dělal spíše rámcová opatření, ale všechna bezprostřední práce s uprchlíky byla na neziskových organizacích.

„Každá nezisková organizace něco podnikala, něco dělala a několikrát se stalo, že naše práce se překřížila a řešili jsme stejného klienta. Ačkoli se všichni známe po stránce dobrovolnické, komunikace a režie mezi námi neexistuje. Napadlo mě, že bychom se měli nějak spojit, sjednotit pravidla spolupráce. Rozhodla jsem se tedy uspořádat setkání, na kterém všichni sdělí své zkušenosti,“ seznamuje nás se svými úmysly Irina Kalinina.

Hlavním cílem setkání bylo vypracování společné platformy, na které by se služby daly poskytovat. Zázemí pro schůzku poskytla Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích. Mezi pozvanými nechyběli zástupci města Litoměřic, OSPOD, Úřadu práce ČR, Naděje, Charity Litoměřice, Diakonie.

Schůzka byla rozdělena na dva informační bloky: první se týkal imigrace na území České republiky, včetně Litoměřic. Byly vysvětleny pojmy migrace, imigrace, integrace a co obnáší. V druhé části každý účastník představil svou organizaci a sdělil zkušenosti. Na základě těchto informací vznikla diskuze.

„Je důležité být stále v kontaktu. Situace je hodně dynamická. Pravidla a podmínky se v průběhu času mění, tak abychom měli zaručené aktuální informace. Domluvili jsme se, jakým způsobem budeme komunikovat dál a budeme se takto scházet pravidelně. Abych byla upřímná, samotnou mě překvapilo, jaký zájem o setkání byl. Domnívám se, že to pro všechny bylo velmi užitečné a přínosné,“ říká Kalinina.

Osobnost knihovny a Srdcař Litoměřic

Účastníky setkání přivítala organizátorka celé akce Irina Kalinina spolu s ředitelkou knihovny Mgr. Ing. Martinou Vondrákovou. Ta se následně ujala slova a uvedla, že každý rok si knihovna volí svou osobnost roku a pro letošek byla zvolena právě Irina Kalinina.  

„Bylo to pro mě nečekané. Byla jsem dojatá. Odměnili tím moji více než půlroční spolupráci. Když začala uprchlická vlna, knihovna se do pomoci hodně zapojila. Oslovila jsem kamarády, které mají knihy v ukrajinštině a ruštině a předala jsem je knihovně. Domluvila jsem se s nakladatelem ve Lvově a ti zaslali úplně nové, krásné knihy jak pro děti, tak i pro dospělé. V knihovně jsem poskytovala kurzy češtiny, ačkoli jsem tam původně měla působit pouze jako tlumočnice,“ vypráví Irina Kalinina.

Následovalo další ocenění od města Litoměřic – Srdcař Litoměřic. „Není to jen moje zásluha, stojí za mnou hodně lidí, kteří chtějí pomáhat. Měla jsem velkou výhodu v tom, že ovládám tři jazyky, fungovala jsem tak jako spojka mezi majoritou a ukrajinskou komunitou. Vzedmula se ohromná vlna solidarity. Na Litoměřicku je přes tisíc dobrovolníků, kteří mají soucit, snahu pomáhat. Za celou dobu jsem nepotkala nikoho, kdo by odmítl pomoc. Nejednou se mi stalo, že jsem vyhlásila poptávku po pračce „z druhé ruky“ a ozvali se mi lidi s tím, že koupí pračku novou,“ sdílí své zkušenosti paní Irina.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb