Pomoc Ukrajině

Diecézní charita Litoměřice se výrazně zapojuje do pomoci příchozím z Ukrajiny. Díky projektu financovaném z Ministerstva vnitra České republiky, Caritas Internationalis a Charity Česká republika může poskytovat podporu a pomoc příchozím z Ukrajiny, kteří ze svého domova utíkají před ruskou agresí.

Od května 2022, kdy došlo k zahájení projektu, jsme zaměstnali 12 interkulturních pracovníků, kteří v lokalitách: Litoměřice, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Lovosice, Teplice, Most, Kadaň a Hejnice u Liberce poskytují uprchlíkům koordinovanou integrační podporu a humanitární pomoc. Jedná se především o poskytování potravinových a hygienických balíčků, distribuce ošacení, nákup a distribuce vybavení domácností, poskytování integračních služeb – přímá asistence a doprovod klientů na úřady, doprovod k lékaři, zajištění vzdělávání - školky, školy, pomoc při hledání zaměstnání a další.

Projekt s názvem „Sociální integrace uprchlíků z Ukrajiny,“ je realizován díky podpoře Ministerstva vnitra ČR a také díky mezinárodní podpoře Caritas Internationalis  a Charity Česká republika v rámci programu Emergency Response (EA12/2022 CZECH REPUBLIC: Humanitarian aid and integration support for refugees from Ukraine in the Czech Republic).

MVČRCharitaCaritas

 

Interkulturní pracovníci

Interkulturními pracovníky se rozumí pracovníci, kteří poskytují asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporují soužití majority a migrantů, napomáhají integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

V rámci výše uvedeného projektu se Diecézní charitě Litoměřice podařilo zaměstnat několik takových pracovníků v celé litoměřické diecézi.

seznam interkulturních pracovníků

Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory. REKAPITULACE
21. dubna 2023 Arcidiecézní charita Olomouc

Teplo a světlo pro Ukrajinu - sbírka na generátory. REKAPITULACE

(Aktualizováno průběžně) Kritická situace na Ukrajině způsobená agresí ruské armády, která i nyní ničí zařízení na výrobu a rozvod elektřiny, způsobuje dlouhodobé výpadky dodávek elektrické energie. Ty ohrožují životy zejména civilního obyvatelstva, a to napříč celou Ukrajinou. Na výzvu našich partnerských Charit na Ukrajině jsme proto vyhlásili sbírku na pořízení generátorů k nouzové výrobě elektřiny a před zimou také na pořízení plynových kamen použitelných k vytápění.

Rok s Ukrajinou si Charita připomněla rovněž se svými přáteli a podporovateli
28. února 2023 Charita Česká republika

Rok s Ukrajinou si Charita připomněla rovněž se svými přáteli a podporovateli

V minulém týdnu si Charita Česká republika připomněla neblahé výročí rok trvající války na Ukrajině. Na tiskové konferenci nazvané Rok s Ukrajinou představil její ředitel Lukáš Curylo celorepublikové statistiky, celkový přehled, ale i zcela konkrétní příběhy a kroky pomoci, kterou Charita lidem zasaženým válkou poskytla. Na setkání v Arcibiskupském paláci s přáteli a podporovateli pak všem přítomným poděkoval a požehnal pražský arcibiskup Jan Graubner.

Organizovala sbírky pro Ukrajince v Čechách i na Ukrajině
24. února 2023 Pomoc Ukrajině

Organizovala sbírky pro Ukrajince v Čechách i na Ukrajině

Paní Irina pochází z Ukrajiny. Z Krymu. V Čechách se svým mužem žije již dvacet let, vychovávají dva syny. Několik let pracovala jako módní návrhářka, poté vystudovala přírodovědeckou fakultu, působila jako vysokoškolská lektorka, posléze se stala náměstkyní děkana. Svůj profesní profil si později obohatila o další vysokoškolský titul, když vystudovala počítačové systémy. Nyní působí v Diecézní charitě Litoměřice v Poradenském centru. Pomáhá lidem v beznadějné situaci a požádali jsme ji o rozhovor.  
 

Irina Kalinina: Osobnost knihovny i Srdcař Litoměřic
25. listopadu 2022 Naše články

Irina Kalinina: Osobnost knihovny i Srdcař Litoměřic

Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích uspořádala setkání zástupců města Litoměřice, neziskových organizací a dobrovolných spolků. Akce nesla název: Bydlíme na jedné adrese. Iniciátorkou setkání byla Irina Kalinina, která na začátku ruské invaze na Ukrajině působila jako dobrovolnice. Pomáhala příchozím, pořádala sbírky. Nyní pracuje jako interkulturní pracovnice Diecézní charity Litoměřice.

Bolest, kterou lidé cítí, je obrovská. Charita poskytuje psychologickou pomoc na Ukrajině
25. října 2022 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

Bolest, kterou lidé cítí, je obrovská. Charita poskytuje psychologickou pomoc na Ukrajině

Válka na Ukrajině trvá již dlouhých osm měsíců. Po celou dobu se zdejší obyvatelé potýkají s nepředstavitelnými hrůzami. Neustálé nebezpečí a strach mají pochopitelně negativní vliv na duševní zdraví Ukrajinců. Lidé zasažení válkou proto potřebují odbornou pomoc, která jim zajistí návrat do normálního života. Charita Česká republika uspořádala psychologické školení pro zdravotní a sociální pracovníky, kteří pomáhají ostatním vyrovnat s válečným traumatem.

Setkání interkulturních pracovníků
30. září 2022 Pomoc Ukrajině

Setkání interkulturních pracovníků

Diecézní charita Litoměřice dnes přivítala interkulturní pracovníky litoměřické diecéze. Jedná se o charitní zaměstnance, kteří pracují s ukrajinskými migranty v rámci projektu financovaného z Caritas Internationalis a MVČR. Setkání sloužilo k vzájemnému seznámení, k předávání informací, zkušeností a zjištění potřeb, aby Charita mohla pomáhat efektivně a smysluplně.

Charita Česká republika v pomoci Ukrajině nepolevuje
24. srpna 2022 Charita Česká republika

Charita Česká republika v pomoci Ukrajině nepolevuje

Před půl rokem vpadla ruská armáda na území suverénního státu Ukrajina. V reakci na ruskou vojenskou agresi jsme bezprostředně vyhlásili sbírku Charita pro Ukrajinu, která byla původně zamýšlená jako akutní pomoc obyvatelům země zasažené ruskou mocenskou rozpínavostí a násilnou invazí. Zároveň jsme se začali připravovat na systematičtější pomoc pro uprchlíky na našem území, aniž bychom tušili, že válečný konflikt rozpoutá nejhorší uprchlickou krizi, jakou Evropa nezažila od druhé světové války.

Do pomoci uprchlíkům zapojila Charita kněze. Dodává jim sílu vše zvládnout
8. července 2022 Charita pro Ukrajinu

Do pomoci uprchlíkům zapojila Charita kněze. Dodává jim sílu vše zvládnout

Existuje-li Bůh, proč dopustil válku? Otázka, kterou slýchá v posledních týdnech velmi často. Řeckokatolický kněz Pavel Semenyuk se zapojil do projektů Arcidiecézní charity Praha na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Velká část z nich se dodnes vyrovnává s traumatickými zážitky. Důležitá je pro ně pomoc nejen sociálních pracovníků a psychologa, ale i možnost rozhovoru s knězem.

Už nechceme zažít bombardování
1. července 2022 Pomoc Ukrajině

Už nechceme zažít bombardování

Nepokoje na Ukrajině vyhnaly z domova i paní Annu. Do Čech přišla i se svou sestřenicí a kamarádkou a jejich dětmi. Ačkoli každá žena pochází z jiného koutu Ukrajiny, zázemí a dočasný domov našly v Hejnicích na Liberecku.

13. června 2022 Pomoc Ukrajině

Paní Irena: Dokud bude chtít být Rusko velké, tak to nikdy neskončí

Diecézní charita Litoměřice v rámci projektu Sociální integrace uprchlíků z Ukrajiny zaměstnává interkulturní pracovníky. Jedná se o pracovníky, kteří se výhradně věnují příchozím před válečným konfliktem. Řeší s nimi veškerou nutnou administrativu, podporují při hledání ubytování, zaměstnání a poskytují základní poradenství.