Diecézní charita Litoměřice neposkytuje hledané služby.

Nalezené služby v diecézi

Nalezeny 2 služby
Typ služby: Krizová pomoc
Poskytovatel: Farní Charita Litoměřice
Místo poskytování: Marie Pomocné 48, Litoměřice 41201
Více
Typ služby: Terénní programy
Poskytovatel: Oblastní charita Ústí nad Labem
Místo poskytování: Karla IV. 348/3, Ústí nad Labem 40003
Více