Diecézní charita Litoměřice neposkytuje hledané služby.

Nalezené služby v diecézi

Nalezeny 2 služby
Typ služby: AD pro matky s dětmi
Poskytovatel: Farní charita Česká Lípa
Místo poskytování: Dubická 2189, Česká Lípa 47001
Více
Typ služby: Krizová pomoc
Poskytovatel: Farní Charita Litoměřice
Místo poskytování: Marie Pomocné 48, Litoměřice 41201
Více