Diecézní charitu Litoměřice a Charitu Litoměřice pojí nejen jedno město, jedna paní ředitelka, ale i Tříkrálová sbírka. Charity v Litoměřicích se proto spojily a společně uspořádaly Tříkrálový koncert, který připadl na Zjevení páně, tedy přesně 6. ledna. Záštity se tradičně ujal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Celému koncertu předcházela mše svatá věnována charitnímu dílu. Od 19.15 pak mohl být zahájen Tříkrálový koncert.

Nejprve ředitelka obou litoměřických Charit Mgr. Karolína Wankovská, DiS. přivítala diváky, poděkovala všem účinkujícím, dobrovolníkům, charitním pracovníkům a obzvláště dárcům.

Poté se svým slovem vystoupil i biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Projevil všem vděčnost za to, že přispívají i v těchto těžkých časech.

Následovalo hudební vystoupení pěveckých litoměřických sborů: Puellae cantantes, Cantica Bohemica a žáci varhanní třídy ZUŠ Litoměřice zahráli krásné melodie.

Výtěžek z Tříkrálového koncertu bude zařazen do Tříkrálové sbírky Charity Litoměřice a bude použit na zakoupení kompenzačních pomůcek pro zlepšení komfortu u imobilních klientů.

Velmi děkujeme všem za účast a Vaše příspěvky.