Zvedák pro klienty Domova na Dómském pahorku

Podpořili jsme Domov na Dómském pahorku zakoupením dvou elektrických zvedáků. Umožňuje jednomu ošetřovateli pomoci pacientovi či klientovi při přechodu z polohy vsedě do polohy vestoje jedním přirozeným pohybem. Přispívá k pohodlí i bezpečnosti po celou dobu zvedání pacienta/klienta ze sedu do stoje.