Vracovský: Bez Charity by chudé děti neměly možnost se rozvíjet

Vracovský: Bez Charity by chudé děti neměly možnost se rozvíjet

Diecézní charita Litoměřice podporuje aktivitu v Mongolsku od roku 2005. Během loňského roku mohlo být díky výtěžku z Tříkrálové sbírky podpořeno celkem 180 osob v celkové částce 231 520Kč. Těmito finančními prostředky litoměřická Charita podpořila kongregaci Salesiánů Dona Bosca, jejíž obecným cílem je rozvinout výchovné a vzdělávací aktivity pro děti a mládež na periferii Ulánbátaru. Tentokrát byl projekt zaměřený na aktivity Salesiánů v obci Shuwuu.

Příspěvek sloužil především k nákupu nového vybavení. Například bylo zakoupeno zařízení do učebny (nábytek, velká televize). Zároveň byly pořízeny i potřeby a pomůcky k volnočasovým činnostem (jízdní kola, knihy, nové společenské hry). Z důvodu bezpečnosti došlo k úpravě i vnějších prostor, kde probíhají sportovní aktivity.

Venkovská farnost Shuwuu se nachází asi 30 km od hlavního města Mongolska. Od loňského roku zde působí i P. Jaroslav Vracovský, český salesián, který v Mongolsku žije od roku 2016 a tuto zemi nazývá svým druhým domovem.

„Jádrem našich loňských aktivit v Shuwuu byl letní příměstský tábor. Probíhal od poloviny června do poloviny srpna a děti se během těchto dvou měsíců učily angličtinu, hrát na hudební nástroj, pracovat s počítači. Následně se mohly zapojit do různých sportovních aktivit, např. basketbal, fotbal, cyklistika apod.“, přibližuje aktivitu páter Vracovský.

 „Bez podpory Diecézní charity Litoměřice by chudé děti na periferii Ulánbátaru neměly možnost růst, jak ve věcech důležitých pro jejich budoucnost (jazykové a počítačové znalosti), tak by ani nemohly rozvíjet své nadání pro sport či tanec,“ váží si pomoci český rodák.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb