Tříkrálová sbírka přispívá i na důstojný život dětí v Mongolsku

Tříkrálová sbírka přispívá i na důstojný život dětí v Mongolsku

Dalším zahraničním projektem, kde Diecézní charita Litoměřice ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika pomáhá, je mongolská organizace Verbist Care Center. Byla založena v roce 1995 a působí v Ulánbátaru.

Jedná se o sirotčinec, jehož hlavním posláním je poskytnout útočiště dětem žijících na ulici, následně zajistit stravu a vzdělání. Návrat dětí do rodin je velmi obtížný, neboť se rodiče zpravidla nedokáží postarat sami o sebe nebo dětem, zejména dívkám, hrozí zneužívání nebo obchodování s nimi.

V loňském roce litoměřická Charita sirotčinec podpořila částkou ve výši 231 521Kč. Z těchto peněz byly nakoupeny zejména základní potraviny, hygienické prostředky. Z příspěvku byla hrazena i lékařská péče. Dále byly finance použity na výdaje za vytápění, elektřinu, vodu a opravu dětského hřiště.

Díky všem těmto platbám mohly být vytvořeny základní podmínky pro důstojný život dětí ve Verbist Care Center,“ říká Alena Holcová, vedoucí projektu.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb