Charitní pečovatelská služba Chomutov

Kde nás najdete

Adresa

Březenecká 4804, Chomutov 43004

Provozní doba

Projekt je realizován za této podpory:

MPSV, Ústecký kraj, Statutární město Chomutov

Na koho se můžete obrátit

Jitka Sedláčková DiS.

Jitka Sedláčková DiS.

Tel.: 474 686 195 E-mail: 5bGuRWi_Zenm1~l7VX~v-_2938Es-Z29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba Chomutov

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Diecézní charita Litoměřice

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Jitka Sedláčková DiS.

Registrační číslo služby
9801549

Poslání a cíle

Základním posláním sociální služby Charitní pečovatelská služba (dále jen CHPS) provozované Diecézní charitou Litoměřice je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení lidí majících sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

CHPS je terénní sociální služba, kde podpora a pomoc v domácím prostředí slouží jako efektivní nástroj pro zabezpečení bio-psycho-socio-spirituálních potřeb uživatelů služby, čímž předchází působení negativním vlivům jejich sociální izolace. Tímto uživatelům hlavně umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a mohli zůstat rovnocennými členy společnosti.

Zásady

Zásady poskytování služeb

  • individuální přístup k uživatelům CHPS,
  • profesionalita zaměstnanců CHPS,
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti,
  • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení,
  • respekt k soukromí,
  • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou),
  • prevence sociálního vyloučení,
  • flexibilita služby,
  • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele,
  • nestrannost služby.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím