Charitní pečovatelská služba Liberec

Kde nás najdete

Adresa

Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou 46311

Provozní doba

Po - Pá: 7:00 -15:00 a dále dle potřeb a domluvy

Oblast působnosti

Sociální služba je poskytována na území města Liberec, dále na území města Frýdlant a jeho spádových obcí a na území města Nové Město pod Smrkem a jeho spádových obcí.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Zdeňka Černá DiS.

Bc. Zdeňka Černá DiS.

Tel.: 603 505 963 E-mail: g_rx1Z290kAkQOQdafkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Charitní pečovatelská služba Liberec

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Diecézní charita Litoměřice

Kraj
Liberecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Zdeňka Černá DiS.

Registrační číslo služby
3632154

Poslání a cíle

Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory, o zdravotně postižené občany a o občany s chronickým onemocněním a zabezpečení potřeb těchto osob v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Zásady

Zásady poskytování služeb

  • individuální přístup k uživatelům CHPS
  • profesionalita zaměstnanců CHPS
  • podpora samostatnosti a soběstačnosti
  • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení
  • respekt k soukromí
  • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou)
  • prevence sociálního vyloučení
  • flexibilita služby
  • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele
  • nestrannost služby

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím