Charakteristika služby

Poslání

Posláním osobní asistenční služby, provozované Diecézní charitou Litoměřice, je umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí osobní asistenční služby a blízkých, na základě individuálních potřeb, bez časového omezení.

Cílové skupiny aneb pro koho je služba určena
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
Činnosti aneb s čím Vám můžeme pomoci
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Cíle služby:
Vzájemným cílem Osobní asistenční služby a uživatele je:
 • možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí Osobní asistenční služby a blízkých na základě individuálních potřeb
 • umožnit uživateli žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav
 • udržovat kontakty se společenským prostředím (rodina, přátelé, místní komunita)
 • vytvářet podmínky pro uživatelovu seberealizaci
 • být uživatelem, který uplatňuje vlastní vůli
 • být uživatelem, který překlene zdravotní komplikace v přechodném období.