Charakteristika služby

Služba je poskytována na žádost rodičů, orgánu sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) či nařízení soudu. Službu může využít jakákoliv rodina, kde je vazba mezi dítětem a jedním z rodičů vlivem různých faktorů narušena či zcela zpřetrhána. Na věku dítěte nezáleží.

Cíl služby:

Cílem asistovaných kontaktů je umožnit setkání rodiče s dítětem, podpořit úpravu vztahů a směřovat vztah k dosažení takových změn, aby setkávání mohlo probíhat bez asistence odborného pracovníka v přirozeném prostředí uživatele. Pozitivních změn lze dosáhnout pouze při aktivní spolupráci rodičů s odbornými pracovníky. Služba zajišťuje právo dítěte být vychováván oběma rodiči - dítě se setkává s rodičem, který ho nemá svěřené do péče, ale z různých důvodů (spory rodičů, dlouhodobé odloučení, a jiné) je pro všechny strany výhodné uskutečnit setkání v bezpečném a neutrálním prostředí za přítomnosti odborného pracovníka, který napomáhá zmírňovat vzájemné konflikty, pomáhá a usnadňuje dítěti bez studu a strachu navázat a prohlubovat vztah se svými příbuznými.

Záměrem je tak přispívat k podpoře rodinných hodnot, napomáhat posilovat soudržnost rodin s dětmi i po rozvodu a snižovat negativní dopady související s rozpadem manželství na nezletilé děti.