Z Charit naší diecéze

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu
8. dubna 2021 Charita Litoměřice

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice pomáhá se sčítáním lidu

Pečovatelská služba nyní pomáhá získávat data elektronickým způsobem, od 17. 04. 2021 se zapojí i do písemného sčítání lidu.  Získaná data pomáhají například při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, aby se dalo včas zareagovat na zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních, při zavedení vlakových a autobusových spojů, při nedostatku volných bytů, při protipovodňových opatřeních nebo hasičům při jejich zásazích a tak podobně. 

Charita přináší zdraví i v době pandemie
7. dubna 2021 Charita Česká republika

Charita přináší zdraví i v době pandemie

Ještě před rokem nám zdraví připadalo jako něco zcela samozřejmého. Nemoc byla pro mladého člověka synonymem chřipky, málokdy něčeho závažnějšího, co by mělo vliv na jeho každodenní život. Choroby tak byly spojeny spíše se stářím. Než se však rok s rokem sešel, je nemoc strašákem pro staré i mladé. Daleko více si uvědomujeme cenu vlastního zdraví a připomínáme si to i dnes, kdy slavíme Světový den zdraví.

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe
7. dubna 2021 Charita Litoměřice

Pečovatelská služba - příklad dobré praxe

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice má nyní v terénu okolo 100 klientů, k nimž dochází různě, např. 1x týdně, od pondělí do pátku, ale i 3x denně každý den včetně víkendů a svátků.

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?
29. března 2021 Charita Litoměřice

Kdy oslovit terénní Pečovatelskou službu?

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice se rozšiřuje nejen personálně, ale i kvůli přibývajícím počtům zájemců o službu. V nynější nelehké době se v praxi setkáváme se skutečností, že domovy jsou přeplněné a jsou dlouholeté čekací doby. Pečovatelská služba však umí zajistit kvalitní každodenní péči v domácím prostředí. V poslední době se nám rozšiřuje péče o klienty, kteří jsou upoutáni na lůžko, mají různé typy demencí, nebo potřebují dopomoc s péčí o svou osobu.

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice
18. března 2021 Charita Litoměřice

Oxygenátory a pulsní oxymetry k zapůjčení ve Farní charitě Litoměřice

Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice, kvůli velkému zájmu o výpůjčky kompenzačních pomůcek, zakoupila další výrobky, které pomůžou lidem v jejich domácím prostředí. Díky pomůckám, které Pečovatelská služba vypůjčuje, je pro spoustu osob snazší být ve svém domově, namísto v zařízeních zdravotnického typu. 

Kamínky s posláním radosti
8. března 2021 Charita Litoměřice

Kamínky s posláním radosti

Farní charita Litoměřice přivítala dobrovolníky, kteří si připravili pro klienty významnou akci, jejímž úkolem bylo potěšit klienty v Domově na Dómském pahorku malým dárkem vytvořeným vlastní rukou několika šikovných dobrovolníků. Šlo o malování na kamínky, které na sobě nesly nádherné kresby s různými motivy.

Znovu rekordní Sbírka potravin v České Lípě
23. listopadu 2020 Charita Česká Lípa

Znovu rekordní Sbírka potravin v České Lípě

V sobotu 21. listopadu byla pořádána po celé republice Sbírka potravin. V České Lípě tuto dobrovolnickou akci pro potravinové banky realizovala Farní charita Česká Lípa v hypermarketu Albert a vybírala trvanlivé potraviny, které následně pomohou matkám samoživitelkám či rodinám v krizi.

Českolipská Charita získala cenu za zaměstnávání lidí s postižením
10. listopadu 2020 Charita Česká Lípa

Českolipská Charita získala cenu za zaměstnávání lidí s postižením

Farní charita Česká Lípa obdržela na začátku listopadu prestižní ocenění Zaměstnavatel roku 2020 v soutěži Stejná šance, ve které jsou oceňovány organizace či firmy zaměstnávající lidi se zdravotním postižením.

Společně (si) pomáháme v nouzovém stavu
30. října 2020 Charita Česká Lípa

Společně (si) pomáháme v nouzovém stavu

Potravinová banka, která však není bezedná, prostory pro distanční výuku, nákupy pro osamocené jedince, ale také již podruhé v roce odstavený Sociální automobil. Co vše se zatím tento podzim skrývá?

Pěstounské centrum vzdělává pěstouny i odbornou veřejnost o poruchách citových vazeb
10. září 2020 Charita Česká Lípa

Pěstounské centrum vzdělává pěstouny i odbornou veřejnost o poruchách citových vazeb

Centrum pro pěstounské rodiny navázalo na aktivity vzdělávání pěstounů v otázkách poruch attachmentu úspěšným vzděláváním odborné veřejnosti.