Růžena Kavková: Úspěšnou organizaci netvoří ředitel, ale zaměstnanci, které vede Zobrazit fotogalerii
27. června 2022 Naše články

Růžena Kavková: Úspěšnou organizaci netvoří ředitel, ale zaměstnanci, které vede

V pátek dopoledne se v kostele Všech svatých uskutečnila slavnostní děkovná mše svatá. Sloužil ji biskup litoměřický Jan Baxant, koncelebroval prezident Charity Česká republika Pavel Posád. Mše svatá byla součástí oficiálního programu rozloučení ředitelky a prezidenta Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové a P. Józefa Szeligy. 

Pátečního programu se zúčastnili pozvaní hosté z řad německých partnerů, ředitelů diecézních, arcidiecézních Charit i ředitelé a ředitelky Charit v litoměřické diecézi, partneři i charitních pracovníci. Po skončení liturgického obřadu pokračovalo rozloučení v konferenčních prostorách litoměřického Hradu. Zde proběhlo poděkování pracovníkům, kteří opouští řady Diecézní charity Litoměřice. Po více než 30 letech dobrovolnické činnosti v charitním šatníku uzavírá svou službu Marta Zachová. Po více než 23 letech metodik a sociální pracovník Roman Striženec a po 19 letech prezident Diecézní charity Litoměřice P. Józef Szeliga.

Následovalo poděkování určené ředitelce Kavkové. V proslovech řečníků zazněla zejména slova úcty, uznání za odvahu, energii a píli. Největším oceněním bylo předání zlaté medaile Charity Spolkové republiky Německo. Jedná se o nejvyšší možné uznání, které bylo Růženě Kavkové uděleno za dlouholetou spolupráci. „Tohoto vyznamenání si velmi vážím. Ráda bych však řekla, že toto není ocenění pouze mé, ale všech pracovníků, kteří se na tvorbě charitního díla podílí,“ podotkla Růžena Kavková.

Růžena Kavková v Diecézní charitě Litoměřice působila déle než 30 let. Za jejího vedení se v litoměřické diecézi podařilo vybudovat síť oblastních, farních i dobrovolných Charit, zrealizovat desítky projektů, některé i v zahraničí. „Díky profesionálnímu přístupu charitních pracovníků se podařilo, a stále daří, získávat prestiž a respekt veřejnosti, jiných neziskových organizací, ale také státních institucí. Úspěšnou organizaci netvoří ředitel, ale zaměstnanci, které on vede,“ říká Růžena Kavková.

Na závěr byla představena nová ředitelka a prezident Diecézní charity Litoměřice: Karolína Wankovská a Leo Gallas.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb