Nové vozidlo může zajistit domácí péči pro více klientů. Charita vyhlásila sbírku.
8. prosince 2021 Naše články

Nové vozidlo může zajistit domácí péči pro více klientů. Charita vyhlásila sbírku.

Chomutov. Jirkov. I ostatní okolní obce. To vše spadá do území Charitní domácí péče v Chomutově. Není výjimkou, když během jedné osmihodinové směny pečovatelka za svými klienty ujede desítky kilometrů. „Aby bylo možné zajistit provoz naší terénní služby, je nutné obnovovat a rozšiřovat vozový park. Z tohoto důvodu jsme vyhlásili sbírku, jejíž výtěžek bychom rádi využili na nákup nového automobilu,“ vysvětluje vedoucí Charitní pečovatelské služby v Chomutově Pavla Smilov.

Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby více než 20 let. Pomáhá především lidem se sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního či mentálního postižení. Mezi nejčastěji poskytované činnosti patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

„V loňském roce naše pečovatelky provedly v domácím prostředí klientů celkem 3.258 návštěv, na kterých strávily 2.606 hodin. Pokud by se nám podařilo nové vozidlo zakoupit, mohly bychom naše služby rozšířit a poskytnout tak pomoc více lidem“, dodává Pavla Smilov.

Sbírka probíhá v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. Pokud byste chtěli podpořit Charitní pečovatelskou službu na nákup vozidla, můžete zaslat libovolnou částku do 6. ledna na číslo účtu: 1017777101/0300 a nezapomeňte uvést variabilní symbol: 20211306, případně můžete použít QR kód. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Sbírka na vozidlo pečovatelské služby

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb