Konat srdcem a radostí. Konat upřímně. Zobrazit fotogalerii
7. února 2023 Naše články

Konat srdcem a radostí. Konat upřímně.

Město v okrese Chomutov v Ústeckém kraji s přibližně osmnácti tisíci obyvateli na řece Ohři? Ano, správně. Je to Kadaň. Místní Charita zde zaznamenala oproti loňskému roku enormní nárůst výtěžku Tříkrálové sbírky. O více než sto padesát tisíc korun. O nevídaném úspěchu ve zmíněné lokalitě jsme si povídali s Denisou Svobodovou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky Charity Kadaň.

Paní Svobodová, Váš výsledek je ohromný. Jak se Vám to podařilo?

Z mého pohledu za výbornými výsledky nikdy nestojí jeden jediný člověk. Může být dobrým koordinátorem, manažerem, leaderem, možná též taktikem, ale byl by prázdnou nádobou, pokud by kolem sebe neměl laskavce, dobrovolníky, tedy skvělý tým lidí, který s ním táhne za jeden provaz a má stejný směr a cíl. A ten tým lidí se stejným cílem jsem měla já. A stále to považuji za velké štěstí, nikoliv za automatickou věc. A aby se toto vše propojilo, je potřeba mít nad sebou Boží ochranu. A tu jsem cítila od úplného počátku, kdy náš milý otec Josef Čermák celému dílu požehnal a před koledou, s velkou láskou a vděčností, žehnal všem koledníkům.

Kadaň je relativně malé město. Očekávali jste, že by mohlo dojít k navýšení výtěžku, navíc s takovým rozdílem? V době, ve které všichni čelíme vysoké inflaci.

Pro nás je Kadaň velké město, navíc je královské! (smích) Ale ano, máte pravdu. V porovnání např. s Plzní jsme malé město, souhlasím.
Neměla jsem pro Kadaň žádnou konkrétní představu. Tu představu jsem měla pro celou Tříkrálovou sbírku, ale ani tam jsem se netrefila, dokonce o desetitisíce. (smích)
Uměla jsem si asi představit, že by se výsledky mohly lišit. Myslím tím, že bychom mohli pokořit výtěžek z minulého roku, neboť jsem si byla vědoma také toho, že letos vypouštím do ulic, oproti minulému roku, o 19 skupinek více, tedy 36 zapečetěných pokladniček jenom v Kadani.
Člověk by řekl, že se to přece musí někde projevit, ale bavíme se o inflaci, o krizi, která sužuje nejen náš národ a také o tom, že se do této krize dostávají rodiny, v jiných případech zcela soběstačné a samostatné, vše zvládající, pro které je tato situace jistě velmi tíživá a náročná. Toto vše jsem měla po celou dobu na zřeteli, proto jsem nepředpokládala, jak výše zmiňuji, že by rozdíl mohl být tak zásadní.

V loňském roce tři králové v Kadani a okolí vykoledovali 107.988 Kč, letos je to 260.402 Kč. Jak si to vysvětlujete?

Rozdíl oproti předešlému roku je skutečně enormní, s tím si dovolím souhlasit a mám z něj upřímnou radost. V minulém roce jsem byla taktéž koordinátorem, avšak jsem se o této skutečnosti dozvěděla týden před jejím konáním. Pro velkolepé přípravy tedy nebyl prostor. Zpětně ji hodnotím jako velmi zdařilou. V letošním roce jsem měla možnost připravovat vše od listopadu, a to včetně oslovení vedoucích skupinek, dětí, sborů a našich dobrovolníků, kteří vykonali obdivuhodný kus práce a byli mi po celou dobu oporou. Vzhledem k tomu, že se město a kultura zapojily do pořádání Tříkrálového setkání a Tříkrálového koncertu, který byl naší prvotinou, probíhala mnohá organizační setkání, kterých si velmi vážím a vážím si všech, kteří se do organizace jakýmkoliv způsobem zapojili.

Udělali jste něco jinak? Něco, čím byste mohli inspirovat třeba ostatní Charity?  

Co bylo jinak? Měli jsme možnost dovolit si mít na všechno čas. Přípravy se začaly konat s velkým předstihem. Oslovila jsem naše stálice Tříkrálové sbírky, přátele a známé, základní školy, mateřské školy, gymnázia, ad. Zapojila jsem okolní obce a jejich přidružené vesnice. Komunikovala jsem se starosty či zástupci obcí a měst, s řediteli. Plánovala, zařizovala a stále se usmívala. To je to pravé koření, s optimismem a radostí dává vše smysl. Konat srdcem a radostí. Konat upřímně. Konat s nadšením. Konat pod Božím dohledem, abychom svým jednáním a chováním prokazovali, jak veliká a hluboká je Jeho láska. Kdyby se toto vše nedělo, závěr Tříkrálové sbírky by byl sice o určitém výtěžku, ale chybělo by tam to nejdůležitější – to, že konáme dobro, konáme ho s láskou a radostí a nikdy při tom nezapomínáme na účel, pro který jsme se ono dobro rozhodli konat.

Vaše slova jsou krásná a hřejí na srdci i na duši. Chtěla byste ještě něco doplnit nebo vzkázat?

Ráda bych touto cestou poděkovala všem laskavým lidem, které jsem kolem sebe měla. Protože s jistotou vím, že jich bylo přes 400, dovolím si je nevyjmenovávat, aby se nestalo, že na někoho zapomenu. Mnozí z nich jsou mými věrnými přáteli a já jim za to z celého srdce děkuji. Rovněž chci poděkovat městu Kadaň, se kterým nás pojí velice dobré vztahy. Jsou Charitě a jejímu počínání velmi nakloněni.
Zároveň jsem velmi ráda, že se nám podařilo obnovit a utužit vztahy také v obci Mašťov, Radonice u Kadaně, Vilémov u Kadaně a v Klášterci nad Ohří.

Jak budou peníze použity? Máte nějaký konkrétní záměr, koho chcete a budete podporovat?

Ano, jako každá Charita, tak také ta naše, kadaňská, má svůj záměr, který byl zpracovaný před Tříkrálovou sbírkou. Rádi bychom se zaměřili na podporu osob a rodin v nepříznivé životní sociální situaci, kde bychom pomoc řešili individuálně, tedy nákupem potravin, hygienických potřeb, drobného ošacení. Dále se chystáme podporovat osoby s handicapem a pečující osoby, kde by se opět jednalo o individuální úhrady zdravotnických a rehabilitačních potřeb, zdravotnického materiálu, podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit atd.
Charita Kadaň se chystá podpořit také děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. V této oblasti zmíním např. úhradu školních obědů, poplatky spojené se školou, nákup školních pomůcek a také např. sportovních potřeb pro trávení volného času. A ani v letošním roce nezapomeneme na pomoc lidem bez domova, rodinám, osamělým a společností vyloučeným osobám a samoživitelům, uprchlíkům z válečných zón a oblastí humanitárních krizí.
Konkrétní osoby a jména známe, víme o nich, víme o jejich potřebách a možnostech. K těmto stálým klientům přibývají další, kterým se snažíme pomoci z prostředků, které nám byly s důvěrou svěřeny - od potravinové sbírky přes Tříkrálovou, ale také se bavíme o finančních či materiálních darech od našich štědrých dárců.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb