Kde počítače pomáhají
5. listopadu 2020 Naše články

Kde počítače pomáhají

Počítač, notebook či alespoň tablet se pro některé domácnosti stal již samozřejmostí. Nyní, v době uzavření škol a distanční výuky, bylo však hodně rodin postaveno před hotovou věc a pořízení podobného zařízení se stalo takřka nutností. Ne jinak tomu je u znevýhodněných rodin v azylovém domě pro opuštěné matky v Jiřetíně pod Jedlovou. Vzhledem k finanční náročnosti si však počítač nemůže dovolit každý. Této situace si jsou naštěstí vědomi i ochotní dárci, kteří neustále poskytují samoživitelům finanční i materiální pomoc.

Například v azylovém domě pro matky s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou žije aktuálně 17 dětí školou povinných. Pořízení notebooku si tyto matky, jejichž příjmy jsou ve výši životního minima, nemohou dovolit, a není ani v možnostech domova zajistit přístup k výpočetní technice pro všechny děti.

V rámci společné spolupráce organizace Klub svobodných matek a Diecézní charity Litoměřice věnoval TJ Sokol Babice nad Svitavou celkem 10 počítačů. Charita tak může tyto počítače poskytnout dětem v diecézi a pomoci jim tak lépe zvládat nástrahy on-line výuky. Zástupci Sokola Babice byli navíc tak ochotní, že zajistili rovněž dodání boxů s ovocem a zeleninou pro děti do Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Tento dar věnovala bezplatně společnost Agrocentrum Hrušovany spol. s r.o.

Je tedy vidět, že i v těžkých chvílích existují dárci, kteří jsou ochotni nabídnout svou pomoc a značně tak ulehčit tam, kde je to nejvíce potřeba.