Diecézní charita Litoměřice zahájila Tříkrálovou sbírku výstupem na Lovoš Zobrazit fotogalerii
2. ledna 2023 Naše články

Diecézní charita Litoměřice zahájila Tříkrálovou sbírku výstupem na Lovoš

Pracovníci Diecézní charity Litoměřice spojili dohromady dvě dlouholeté tradice: novoroční výstup na vrchol Lovoše a Tříkrálovou sbírku. Tři králové mezi účastníky turistické akce vzbudili velký zájem a sklidili obrovský úspěch.

„Novoročního výstupu jsme se letos zúčastnili poprvé a byli jsme velmi překvapení tím, jak nás lidé přijali. Pevně věříme, že se nám tato akce podaří zorganizovat i v dalších letech a stane se tak tříkrálový výstup rovněž tradicí. Tímto bych chtěla poděkovat dárcům i kolegům, kteří tuto akci svou účastí podpořili,“ říká Eva Hadašová, tisková mluvčí Diecézní charity Litoměřice.

„Z výtěžku sbírky můžeme podporovat nemocné, handicapované osoby, rodiny s dětmi v tíživé sociální situaci, seniory. V loňském roce jsme například nakoupili kompenzační pomůcky pro imobilní osoby, terapeutické pomůcky pro tělesně postižené, rehabilitační programy, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. O využití Tříkrálové sbírky průběžně informujeme na našich webových stránkách,“ přiblížila účely sbírky koordinátorka Veronika Krištofová.

Tříkrálová sbírka trvá od 1. ledna do 15. ledna 2023. Přispět je možno několika způsoby: osobně do kasiček třech králů, online platbou prostřednictvím www.trikralovasbirka.cz nebo přímým platebním příkazem. Chcete-li podpořit Diecézní charitu Litoměřice, zašlete libovolnou částku na číslo účtu: 66008822/0800, pod variabilním symbolem 777940101.

Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb