Charita Most si nadělila k výročí výstavu Zobrazit fotogalerii
15. září 2022 Naše články

Charita Most si nadělila k výročí výstavu

Při příležitosti letošních stých narozenin Charity Česká republika a dvaadvacátých Charity Most byla ve čtvrtek 15. září 2022 zahájena výstava charitního díla. Oficiálnímu zahájení výstavy předcházela děkovná mše v kostele sv. Václava v Mostě, kterou celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, koncelebroval generální vikář Martin Davídek, prezident Diecézní charity Litoměřice Leo Gallas a okrskový vikář Grzegorz Czerny.

Program poté pokračoval v Oblastním muzeu a galerie v Mostě, kde se o hudební vystoupení postarali žáci a učitelé z místní ZUŠ F. L. Gassmanna. Následovalo přivítání hostů z řad českých i německých partnerů, charitních pracovníků.
 
„Dvaadvacet let sice není kulaté výročí, ale naše kulaté dvacetileté výročí jsme museli dvakrát odložit v důsledku covid-19. V letošním roce, kdy Charita Česká republika slaví významných sto let trvání, jsme se rozhodli, že by byla vhodná příležitost tyto dvě události spojit,“ těmito slovy hosty přivítala ředitelka Charity Most Eva Čenkovičová.
 
„Pokud jde o Charitu ČR, soustředili jsme se stručně na její historii, což by mohlo být pro mnohé návštěvníky zajímavé a uvedené informace nejsou až tak běžně dostupné. Při prezentaci Charity Most jsme protkali historii se současností. Představujeme jednotlivé služby a zároveň výstavu obohacují i výrobky našich klientů a obrazy dlouholetého příznivce naší organizace pana Jaroslava Vodičky“, pokračuje Čenkovičová.
 
Činnost mostecké Charity přesahuje hranice města i okresu Most. Služby totiž poskytuje nejen v Litvínově, Duchcově, Chomutově, ale i v Železném Brodě, Tanvaldu a Zákupech. Jejich pomoc se dotkne kolem 4.800 lidí a u většiny z nich opakovaně. Výstava potrvá do 30. 10. 2022 a je ji možné navštívit v Oblastním muzeu a galerie v Mostě.
Eva Hadašová

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel.: 416 731 452 E-mail: 0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb