Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Nový ředitel OCHL

Dovolujeme si oznámit, že od 1. 7. 2013 byl jmenován do funkce ředitele OCH Liberec pan František Sehoř, DiS.

  “Ve své nové funkci jsem si jako jeden z prvních cílů vytyčil, přiblížení charitní práce libereckým farnostem i širší veřejnosti. Jsem přesvědčený, že charitní dílo nemusí být pouze v rukou privilegovaných jednotlivců. Chci vytvořit podmínky, aby se na něm mohli podílet všichni, kdo cítí vnitřní potřebu pomáhat potřebným. Hodlám se tohoto úkolu zhostit s upřímností a pokorou, ctnostmi, které pokládám ve službě bližním za nezbytné.”
                                                 František Sehoř, DiS.
                                        ředitel Oblastní charity Liberec

                                                

Změna sídla Diecézní charity Litoměřice

Změna sídla Diecézní charity Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice se od 1.7.2013 nachází na nové adrese: Kosmonautů 2022, Litoměřice. Telefonní čísla zůstávají nezměněna.

Martin Zamazal byl hostem Doteků víry

Národní povodňový koordinátor Charity ČR Martin Zamazal byl hostem nedělních Doteků víry. Pořad vysílal Český rozhlas 1-Radiožurnál 30. června od 22.05 hodin. Záznam pořadu naleznete zde.

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Charita ČR rozdala materiální pomoc za více než 6,5 milionů, práce s lidmi nadále pokračuje

Od začátku povodní uplynul velmi rušný měsíc. Charita ČR rozdala pomoc v řádu milionů korun, s lidmi však zůstává dál. Nabízí psychologickou a materiální pomoc a provádí sociální šetření. Finanční sbírka již přesáhla částku 11 milionů Kč.

Povodňová pomoc v číslech

Povodně 2013 v číslechCharita ČR již poskytla materiální pomoc v hodnotě 6,5 milionu korun. Šlo například o 307 vysoušečů nebo 8 782 litrů dezinfekce a čistících prostředků. Krizová linka vyřídila 157 telefonátů. Celkem se zapojilo 222 dobrovolníků. Další zajímavá čísla...

Změna sídla Charity

Diecézní charita Litoměřice bude od 27.6.2013 do 28.6.2013 uzavřena. Od 1.7.2013 bude sídlo Charity na nové adrese: Kosmonautů 2022, Litoměřice. Děkujeme za pochopení.   

Syrští uprchlíci v Jordánsku – pomoc Charity

Syrští uprchlíci v Jordánsku – pomoc Charity

Situace v uprchlických táborech a také ve městech blízko jordánsko-syrských hranic se v poslední době velmi zhoršila. Boje se totiž posunuly k hraničnímu pásmu. Ačkoliv kvůli odříznuté cestě ze země na čas ustal příval uprchlíků do Jordánska, během dalšího týdne uprchlíci opět přicházeli a nyní denně přejde hranice kolem 500 osob.

Povodňová pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Povodňová pomoc Diecézní charity Litoměřice pokračuje

Diecézní charita Litoměřice poskytuje jak okamžitou, tak dlouhodobou pomoc. Nejen sama, ale také prostřednictvím jednotlivých charit v litoměřické diecézi, jejichž povodňovou pomoc koordinuje, pomohla k dnešnímu dni zatopeným domácnostem od Mělníka až po Děčín více než 6 miliony korun.

Litoměřičtí děkují dobrovolníkům

Litoměřičtí děkují dobrovolníkům

Dobrovolníci, kteří přijeli do Litoměřic prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice, se dnes vrátili domů.

Dárcovské konto