Savore Jekhetane

Farní charita Lovosice pořádá v kulturním sále Lovochemie dne 6.8.2011 od 13.00 hod. již III. ročník festivalu SAVORE JEKHETANE. Více v letáku.

Charitní šatník je během července uzavřen

Šatník Diecézní charity Litoměřice je v průběhu měsíce července uzavřen (1.7.2011-31.7.2011). Otevřen bude opět 1.8.2011.

Pracovníci Charity za zkušenostmi v Německu

Pracovníci Charity za zkušenostmi v Německu

Pracovníci poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice (dále jen DCH Litoměřice) získávají zkušenosti z práce zahraničních kolegů v Caritas Augsburg (Německo). Během tří dnů (28.6.2011 – 1.7.2011) navštívili zařízení, která se věnují práci s uprchlíky a cizinci v Německu.

Prohlédněte si fotografie

Charita vyhlašuje sbírku pro Somálsko a Etiopii

Charita vyhlašuje sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 € ze svého krizového fondu.

Děti ze Sovičky navštívily úřad práce

Děti ze Sovičky navštívily úřad práce

Úřad práce navštívily děti z Oblastní charity Most nízkoprahového centra Sovička, aby se seznámily s kontaktním pracovištěm úřadu a besedovaly o svém budoucím zaměstnání.

Soutěž o nejlepší charitní web

Charita ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší charitní web. Do soutěže se mohou přihlásit všechny nové charitní weby. Soutěž je dvoukolová, finále soutěže bude rozhodovat nezávislá komise odborníků. Přihlásit se lze do 30. listopadu 2011. Cenou pro vítěze bude finanční podpora pro konkrétní web.

Oslavy dětského dne s Charitou mezinárodně

Oslavy dětského dne s Charitou mezinárodně

Oblastní charita Most připravila spolu se svými přeshraničními partnery pro děti z rodinných asistenčních center z Mostu a Oseka oslavy dne dětí v mezinárodním pojetí.

Charita pomohla rumunským občanům v tísni

Charita zajistila pomoc rumunským občanům, kteří byli zřejmě zneužiti pro práci v České republice. Třiatřicet Rumunů ubytovaných na ubytovně v Polepech na Litoměřicku bylo nuceno přenocovat začátkem tohoto týdne na vlakovém nádraží v Polepech. Stěžovali si na neadekvátní jednání ze strany zaměstnavatele, dokonce uváděli vyhrožování zbraní.

Tisková konference k ukončení projektu VĚDMA

Tisková konference k ukončení projektu VĚDMA

Oblastní charita Ústí nad Labem ukončuje k 31.8. 2011 projekt Vědma,  který byl zahájen 1.září 2009. Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Charita představuje svou práci kolegům z Řecka

Charita představuje svou práci kolegům z Řecka

Pracovníci poradny pro uprchlíky a migranty Diecézní charity Litoměřice (dále jen DCH Litoměřice) přivítali kolegy z řecké Charity. Společně navštívili zařízení, která se věnují práci s uprchlíky a cizinci v ČR a osobně se účastnili terénní práce Charity.

Dárcovské konto