Diecézní charita Litoměřice zajišťuje pomoc potřebným nejen lidskou, ale také profesionální, což nejde bez neustálého a průběžného vzdělávání svých pracovníků.

Odborná kolegia, která se pravidelně schází, zajišťují předávání informací v dané oblasti nejen mezi pracovníky Charity, ale také získávání nových informací od profesionálů z oboru. Výstupy z kolegií pak slouží k zdokonalování charitní práce.

DCH Litoměřice organizuje dvakrát do roka „Průběžné vzdělávání charitních pracovníků“, s cílem přiblížit charitním pracovníkům poslání a podstatu charitní práce.

Každý pracovník Diecézní charity Litoměřice má k dispozici „Etický kodexEtický kodex (dokument Adobe PDF)“ a příručku „Co by měl znát pracovník CharityCo by měl znát pracovník Charity (dokument Adobe PDF)“.

Pracovníci Charity mají také možnost účastnit se odborných kurzů, které rovněž slouží ke zvyšování kvality jejich práce.

Tříkrálová sbírka 2019
Dárcovské konto
 

Nebytový prostor k pronájmu

Od 1. 4. 2019 je možné pronajmout nebytový prostor na Mírovém náměstí v Litoměřicích - č.p. 15 - přízemí.

Prostor k pronájmu je tvořen vstupní chodbičkou, WC s umyvadlem a nebytovou místností cca 20m2. Všude je zavedena elektřina. Topení je pomocí el. přímotopů.  Nebytový prostor má vlastní odpočtový měřič el. energie.

Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu - Vlastimil Hnát - tel. 603 175 812.