Diecézní charita Litoměřice zajišťuje pomoc potřebným nejen lidskou, ale také profesionální, což nejde bez neustálého a průběžného vzdělávání svých pracovníků.

Odborná kolegia, která se pravidelně schází, zajišťují předávání informací v dané oblasti nejen mezi pracovníky Charity, ale také získávání nových informací od profesionálů z oboru. Výstupy z kolegií pak slouží k zdokonalování charitní práce.

DCH Litoměřice organizuje dvakrát do roka „Průběžné vzdělávání charitních pracovníků“, s cílem přiblížit charitním pracovníkům poslání a podstatu charitní práce.

Každý pracovník Diecézní charity Litoměřice má k dispozici „Etický kodexEtický kodex (dokument Adobe PDF)“ a příručku „Co by měl znát pracovník CharityCo by měl znát pracovník Charity (dokument Adobe PDF)“.

Pracovníci Charity mají také možnost účastnit se odborných kurzů, které rovněž slouží ke zvyšování kvality jejich práce.