Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

..... .....

administrativní pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 493 571 156, 724 548 659   
Oblastní charita Sobotka

Květa Adamečková

pracovník v sociálních službách- střídač
Oblastní charita Most

Bc. Lukáš Andrea, DiS.

sociální pracovník
Tel: 773 752 199    andrea913/913charitamost.cz
Oblastní charita Most

Vohnoutová Andrea, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 005 953    vohnoutova349/349charitamost.cz
Oblastní charita Most

JUDr. Jaroslava Andreaová

právník
Tel: 770 157 133   
Oblastní charita Most

Michael Auersvald, DiS.

sociální pracovník
Tel: 724 536 087   
Oblastní charita Most

Martin Babák

protidluhový poradce
Tel: 775 993 510    babak911/911charitamost.cz
Oblastní charita Most

Bc. Martina Babáková, DiS.

sociální pracovník
babakova888/888charitamost.cz
Oblastní charita Most

Nikola Bachtinová

pracovník v sociálních službách
Tel: 477 070 009    sasagape339/339gmail.com
Oblastní charita Teplice

Kamila Balejová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Česká Kamenice

Martin Balog

pracovník v sociálních službách
Tel: 7 780 005 951   
Oblastní charita Most

Robert Balog

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Most

Jana Barešová

pracovnice v sociálních službách SAS Ovečka
Tel: 731 128 247, 475 212 314    baresova646/646charitausti.cz
Oblastní charita Ústí nad Labem

Bc. Alena Bartková, DiS.

vedoucí zařízení, ekonom, vedoucí sociálních služeb a projektů, sociální pracovník
Tel: 775 713 304    lencova119/119charitamost.cz
Oblastní charita Most

Mgr. Kateřina Bartková

specialistka PR a koordinátorka projektů
bartkovak543/543charitamost.cz
Oblastní charita Most

Martina Bartková, DiS.

vedoucí pedagog a sociální pracovník, vedoucí projektů
Tel: 778 532 576    bartkova996/996charitamost.cz
Oblastní charita Most

Bc. František Bartoníček

sociální pracovník pečovatelské služby
Tel: 493 571 156, 606 651 173    chps432/432sobotkacharita.cz
Oblastní charita Sobotka