Magdala - Ústecký kraj


  • Tel.: 416 733 487
 
Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01

Cílové skupiny: osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Holcová - sociální pracovnice