Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou


  • Tel.: 412 379 211
  • dmm.jiretin106/106ltm.charita.cz
 
nám. Jiřího 29, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  2. sociálně terapeutické činnosti (kurzy vaření a domácích prací - praní, žehlení, úklid, rukodělné práce aj.)
  3. nácvik rodičovských kompetencí (dohled nad přípravou do školy, zájmové aktivity s dětmi)

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Karel Diviš - sociální pracovník