Charitní šatník


  • Tel.: 416 531 373
 
Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01 Vedoucí služby: Marta Zachová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, rodiče na rodičovské dovolené, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE

Poskytování ošacení lidem v tíživé sociální situaci nebo při mimořádných událostech.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marta Zachová - vedoucí zařízení