Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou


  • Tel.: 326 772 282, 731 402 442
 
Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 295 01 Vedoucí služby: Vladimíra Havránková - vedoucí střediska

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Poslání služby:

Posláním Charitní pečovatelské služby, provozované Diecézní charitou Litoměřice, je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých, na základě individuálních potřeb.

 

Cíl služby:

Vzájemným cílem CHPS a uživatele je možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých, na základě individuálních potřeb, mimo jiné také:

  • umožnit uživateli žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav
  • udržovat kontakty se společenským prostředím (rodina, přátelé, místní komunita)
  • vytvářet podmínky pro uživatelovu seberealizaci
  • být uživatelem, který uplatňuje vlastní vůli
  • být uživatelem, který překlene zdravotní komplikace v přechodném období.

Provozní doba terénní formy poskytování:

Po - Ne (vyjma úterý) - 7:00 - 15:00

Út - 7:00 - 14:00, dále podle potřeb a domluvy

 

Vnitřní pravidla pro poskytování PS

Žádost o zavedení PS


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havránková - vedoucí střediska Mgr. Irena Škopánová - sociální pracovnice