Charitní pečovatelská služba Liberec


 • Tel.: 731 402 461
 • chops.liberec862/862ltm.charita.cz
 
Tanvaldská 345, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou, 463 11 Vedoucí služby: Bc. Zdeňka Černá, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Službu půjčovny zajišťuje Zdeňka Černá
Ceník půjčovného kompenzačních pomůcek je ke stažení zde

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Oblast působení

Sociální služba je poskytována na území města Liberec, dále na území města Frýdlant a jeho spádových obcí a na území města Nové Město pod Smrkem a jeho spádových obcí.

Provozní doba terénní formy poskytování: Po - Pá: 7:00 -15:00 a dále dle potřeb a domluvy

Cíle služby CHPS

Hlavním cílem CHPS je podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech, což znamená, že nebudou potřebovat jiné pobytové sociální služby. Dále podporovat a zachovávat soběstačnost klienta a umožnit mu co nejkvalitnější a nejdelší život v jeho přirozeném sociálním prostředí, dále nabídnout uživateli pomoc žít nezávisle tak, jak to dovolí zdravotní jeho stav, a to i zapůjčením kompenzačních pomůcek. Též pomoci uživateli zachovat kontakt se společenským prostředím, tj. s okolím, rodinou a přáteli. Pomoci také překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci. Cílem je, že uživateli CHPS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby a na konci tohoto období nebude uživatel CHPS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec. Veškerá pomoc a nabízené služby respektují plně etické principy, jako je právo na důstojnou péči, právo na svá vlastní rozhodnutí a svobodnou volbu. Uspokojení sociálních potřeb uživatele pomocí pečovatelské služby umožňuje zlepšení jeho psychického stavu a zároveň tím i stavu fyzického. Poskytovaná sociální služba zachovává a rozvíjí důstojný život uživatele.

Poslání

Základním posláním pečovatelské služby je péče o seniory, o zdravotně postižené občany a o občany s chronickým onemocněním a zabezpečení potřeb těchto osob v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Zásady poskytování služeb

 • individuální přístup k uživatelům CHPS
 • profesionalita zaměstnanců CHPS
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti
 • zachování lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů; důvěra sdělení
 • respekt k soukromí
 • partnerský přístup k uživatelům služeb (partnerský vztah znamená rovnost mezi uživatelem a pečovatelskou službou)
 • prevence sociálního vyloučení
 • flexibilita služby
 • spolupráce s rodinou nebo blízkými uživatele
 • nestrannost služby

Dokumenty ke stažení:

Žádost o zavedení pečovatelské služby.docx

Souhlas s držením náhradního klíče.doc

Smlouva o poskytování PS.docx

Postup při podávání stížnosti.docx

Podmínky pro poskytování pečovatelské služby.docx

Naše letáky.docx

Ceník pečovatelských služeb platný od 1.1.2019.xls

Informovaný souhlas s poskytnutím osobních údajů.docx

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Marcela Rubášová - Sociální pracovník Bc. Zdeňka Černá, DiS. - vedoucí zařízení