Charitní ošetřovatelská služba Chomutov


  • Tel.: 731 402 445, 474 686 195
 
Březenecká 4804, Chomutov, 430 04 Vedoucí služby: Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí služby - CHOS Chomutov

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jitka Sedláčková, DiS. - vedoucí služby - CHOS Chomutov