Bc. Marie Haufová

  • Tel.: 416 733 487, 603 175 830

Organizace:


Seznam zařízení:

Diecézní charita Litoměřice - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Poradenské centrum Litoměřice - sociální pracovnice