Karel Diviš

  • Tel.: 412 379 217, 604 424 103
  • karel.divis157/157ltm.charita.cz
  • sociální pracovník

Organizace:


Seznam zařízení:

Středisko Jiřetín pod Jedlovou - sociální pracovník

Seznam služeb: