Tříkrálová sbírka už klepe na dveře!

Tříkrálová sbírka už klepe na dveře!

Stejně jako v předchozích šestnácti letech, tak i v lednu 2017 vyjdou do ulic litoměřické diecéze koledníci Tříkrálové sbírky. Otevřete jim dveře a přivítejte je ve svých domovech.

Krátké připomenutí…

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky a pořádá ji Charita ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2017 je pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pak jde na pomoc v zahraničí. (Více o využití sbírky na www.trikralovasbirka.cz.)

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale rovněž chce oslovit širokou veřejnost, a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi v České republice i v zahraničí.

Žehnání koledníkům

Přestože oficiálně probíhá tříkrálová sbírka od prvního do patnáctého ledna, žehnání koledníkům probíhá po diecézi na několika místech a v různých dnech. Například v Litoměřicích na Mírovém náměstí požehná koledníkům z farní i diecézní charity Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 3.1.2017 v 16:00 hodin. V rámci tohoto žehnání se přítomní potěší zpěvem chlapeckého pěveckého sboru Páni Kluci a nebude chybět ani teplé občerstvení. Svým koledníkům ale požehnají také například v Ústí nad Labem, v Hrádku nad Nisou, v Mostě, Litvínově, v Jiřetíně pod Jedlovou nebo ve farnostech Semily, Liběšice a Děčín 4 Podmokly. Všichni jsou na žehnání srdečně zváni!

Tříkrálové akce v diecézi nejen pro koledníky

Semily

V Semilech se 1.1.2017 v 19:30 hodin můžete těšit na divadlo. V místním kostele se budou hrát Čapkovy apokryfy.

Liběšice u Žatce

Liběšická farnost pořádá 1.1.2017 od 18:00 hodin tříkrálový koncert v kostele v Hřívicích.

Ústí nad Labem

Již třetím rokem organizuje ústecká Charita ve spolupráci se Základní uměleckou školou Evy Randové a Muzeem města Ústí nad Labem Tříkrálový koncert. Za kulturou můžete vyrazit 6.1.2017 v 18.00 hodin do Císařského sálu muzea.

Rumburk

6.1.2017 v 17:00 hodin můžete navštívit koncert rumburské Charity v kostele sv. Bartoloměje a koledníci se pobaví v nízkoprahovém centru z šestého na sedmého ledna, kdy proběhne tak zvané „Nocování tří králů“. Děti přespí v centru, kde pro ně bude připraven pestrý program.

Liberec

Také v kostele sv. Antonína v Liberci se můžete těšit na koncert organizovaný Oblastní charitou Liberec, který se uskuteční 6.1.2017 v 18:00 hodin.

Lovosice

Lovosičtí koledníci v neděli 8.1.2017 potěší všechny účastníky nedělní mše svaté v lovosickém kostele sv. Václava a Charita jim poděkuje výletem, který pro ně již plánuje na měsíc březen.

Litoměřice

Již druhým rokem zakončí Farní charita Litoměřice Tříkrálovou sbírku Tříkrálovým koncertem v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích a to 13.1.2017 v 17:00 hodin. Vystoupí žáci Základní umělecké školy Litoměřice. Záštitu nad koncertem převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta Města Litoměřice a Ing. Pavel Grunt, místostarosta Města Litoměřice. Všichni jsou srdečně zváni.

Děti z celé litoměřické diecéze se mohou opět zapojit do soutěže o nejhezčí Tříkrálovou korunu. Stačí pouze donést podepsanou soutěžní korunu s kontaktem (telefon nebo e-mail) na Diecézní charitu v Litoměřicích v ulici Kosmonautů 2022, a to nejpozději do 20.1.2017. Charita ale nezapomene ani na poděkování koledníkům, kdy všechny pozve ke tříkrálovému bruslení na zimním stadionu, který bude v určený den vyhrazen pouze pro ně.

Česká Kamenice

V České Kamenici se mohou nejen koledníci Tříkrálové sbírky, ale všechny děti z měst a obcí, kde Charita koleduje, zúčastnit výtvarné soutěže. Výtvarná díla (kresby, háčkované postavičky, dřevěné loutky...), na téma "Cesta za Betlémskou hvězdou", mohou děti nosit do Galerie v České Kamenici do 14. ledna 2017. Díla budou v galerii nainstalována a na počátku února proběhne vyhodnocení a "Tříkrálové nadělení" za účasti P. Karla Jordána Červeného a starostky Ing. Hany Štejnarové.

 Jak můžete pomoci s Tříkrálovou sbírkou vy?

Každý se může zapojit do Tříkrálové sbírky ať už jako koledník, vedoucí skupinek, dobrovolník při organizaci a přípravách sbírky nebo i věcným darem. Jak tříkrálových koledníků, tak vedoucích tříkrálových skupinek není nikdy dost. Charita uvítá i jakoukoliv jinou pomoc při přípravách a organizaci Tříkrálové sbírky v místě, kde již sbírka probíhá. Stejně tak není problém zorganizovat Tříkrálovou sbírku tam, kde zatím zavedena není, a získat tak finanční prostředky na pomoc potřebným přímo v místě, kde se sbírka uskuteční. Celých 65% z vykoledované částky pak můžete použít na vlastní záměr.

Většina charit či farností v litoměřické diecézi se stále potýká s nedostatkem koledníků, největší nedostatek je v Litoměřicích a Ústí nad Labem. Charity ale přijmou také věcné dary, nejlépe v podobě sladkostí pro děti, které koledují. Děti často koledují za velké nepřízně počasí a díky nedostatku koledníků mnohdy i několik dní a tak malé poděkování v podobě sladké odměny vždy potěší. Chce-li se někdo zapojit do příprav či organizace Tříkrálové sbírky kdekoliv v diecézi nebo přispět nějakým věcným darem, kontaktujte prosím Veroniku Vedejovou.

Rozpis koledování DCH Litoměřice 2017.xlsx

Kontakt: Veronika Vedejová, koordinátorka Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz